• RSS订阅 加入收藏  设为首页
39:聖道玄秘

第十回 三光精華 氣運大道

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:198   评论:0

第十回_三光精華_氣運大道


第十回  三光精華 氣運大道


三光精華熔化


吸日者吸來直押到精竅,同時運化從水路(即是腎臟之路)上升至性宮。吸月者吸來直押到精竅,同時運化對火路(即是心竅之路)上升至性宮。吸星吸來直押到精竅,同時運化對風路上升至性宮,吸星者運化走水火路皆可也。


此吸收溶化是調劑三真,而水火急濟,乃是水火溶化,此為吐納之功,在吸收時,以神接引,非是用意,意動精竅虛,而不能容納三光之精華,精意不動可作吸引,是元神助性接引之,意不可動,動則精竅虛而無熔化力也。


天地精華借修


修道人全靠天地而成,全靠三元三寶而成,此三寶不是佛法僧,而是日月星,水火風,精氣神各三寶。天無日月星不成天地無水火風不能存在人無精氣神自死。能借天地之關竅吉穴靈氣方成仙也。


修長生妙法,需先日月星取,今之科學發現了原子能及各科電學、電視沖破宇宙氫氣。宇宙光線由日球內發生出來。各種冷氣由月球中發射而出。電的來源,電子能、原子能,皆是取於日光月光之中。


借日月星三光,取水火風三靈,運精氣神之三真,才能煉成全身不壞。每逢運氣取之以慢,得之以順,行之以記。行氣須慢,不可用快,以快即有動火而傷神,得之以順,氣順火平,自得其養,行之以記,此點有觀靜之妙用。


吸氣說明


吸氣時舌尖要捲上腔,而氣下沉時可以意為引,即曰電導。記是記身上部位,氣沉於心,用意注氣沉至祖海,須記此位,氣至丹田須記丹田,氣至海底記海底,至尾閭關記尾閭關,尾閭乃龍骨節的下端;玉枕是龍骨節的上端。


再順雙筋上行至頭,即是大小腦合並的中間,行之以記,須用意注視尾閭上行的各骨節頂上至雙筋頭,至玉枕,往內須記驚骨門,透玄關,穿靈臺,過玄門,直透片骨迎,即是雙眉中間有一骨片。


此一片骨似骨非骨,照反光,就是現在電視鏡一樣的東西。在電學哲學化學,意是電導的電子,神是原子能,性是超過各等電子靈,比雷達電視宇宙光線更超上的多,但在人借用。


天之電源發於日,乃天心也。人之電源發於神,即內心也。天之陰電發於月竅,人之陰電發於精竅,天之氣流發於星,人之氣質發於元神竅與精竅中間,為氣海,並非是氣生於丹田,而丹田是沉氣之所,此是修道論。


若是用記,以此即是為意視導之用;靜功七日光明素體,實是神不動無氣,意不動氣浮,妙訣作也。師徒相見事非輕,先由祖留一根生若是末劫無憑證,大道以續得長生見祖方知慈悲意,得到金仙方為憑。


精氣神用法


記字乃是靜功之紀律,不是求快而是求之通順,比方靜坐運氣明知道是以精竅為電源,意為電導,神為電子,用電子才能沖開玄關,是將雷達沖開了,就是本身的雷達透視,故而閉目能視之。


若是沖開了玄關內之靈臺,即時可能發現出電子靈來,即能電視。故而全世界能看見,但是電的程度必須合了質點才能透視,故而六通全在靜功而得,但是坐靜時先講紀律,而不可多貪少扣。


每逢靜中一氣,必須先用意將氣引入丹田下,至此須用神注視精竅,須確實看精竅位於孤道上,丹田下中間一物,形同小麥,兩頭有尖,內連腎部,皆因元神屬陽,精意屬陰,著動精竅氣自發生。


再以神注視尾閭上行時,要視各骨節上升過夾脊,走玉枕,透驚骨,穿玄關,沖靈臺,走迎骨片,(迎骨片比今下之反光鏡子一樣)所以能在內中看出來,而靈臺在發中,若不用元神去沖,絕難內出電子透視來。


若是運用元神,即是集中整個電子靈。天上電子靈由日月相搓中生出來的,原子是由日球中取出來的,宇宙光線是由月球中取出來的一部份,所以修行先將兩目回閉,轉用元神發出於心竅。


因人心涵鐵質,故易於發火。再論人頭內大腦為天,小腦為地,在天地中間為玄,而且靈性合成即居靈臺之中。取地雷達,即是取於水火之中,有火山水泉,即有電子在內。土有油質聞有香味,食而甜味,方有地氣地靈也。


宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2020