• RSS订阅 加入收藏  设为首页
13:天律十三

第五回 斗府敕命

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:222   评论:0

第五回_斗府敕命


第五回 斗府敕命


繞斗樞而下,四聖帝君,諸仙萬億,均翹企法壇。惟見斗府溫元帥當先而至,掃邪元帥,十二靈官,繡衣使者,天樞右相,天機內相,紫微垣太尉,天庫星君,天梁星君,天文星君,天田君,天政星君,司天太宰,天府司命,司閶神君,司宸使者,侍宸上卿,侍御真妃,侍真天使,捧鸞彩女,嬪妃,侍御玉女,捧御靈妃,左侍龍驤掌扇,右侍鳳翥掌扇,庇蔭則有景幢寶蓋,通事則有斗中舍人,金光燦爛,瑞彩繽紛,戛玉敲金,星主已臨寶座,七垣寶籙洞天,星垣斗府在會諸高真,寂然無聲,惟聽玉陛。宣傳敕命:


「咨爾靈本。散布各園欲求超渙此大劫。惟茲聖典。克保殘生。天律昭著。條律顯垂。匪特為鑒印罪福功過之明鏡。亦即為保身立命之師資。凡諸士女。扶持聖典者。除不赦罪外。著減三等。以待度劫保生之錫。或有劫數定籍。而不能改免者。準命神員護衛立功。以待自新。亡爽亦准赦拔。按校十拔其七。以為助成聖典之隆報。合行敕仰星垣斗府。一切曹佐。註生落註籍定名。查校照應施行。消無妄之災。錫相應之福。庶俾人天。克證勝果。共慶收緣欽哉敕。」


宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2024