• RSS订阅 加入收藏  设为首页
03:聖道回歸

第十一回 真實修真

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:206   评论:0

第十一回_真實修真


第十一回  真實修真

 

人能出生中土,是謂福澤,因中土難生,又逢道運降臨,故而易於成就天機良緣,正是累世中早已註定善德因緣。 「中華難生,真道難逢,人身難得,明師難遇」,能在當今現世逢此良機者,是謂福澤具足之人,可言因緣殊勝。

 

故修真之人,藉現今之假體,提昇自己「真實靈性」。此乃修真至理,人於天地之間,其實也只是山河過客而已!生命僅有短短數十載時光,又如何同宇宙長遠相互比擬,何者是真?何者是假?即可了知。

 

若沒有身軀,又何來在此身行持?此種真實人身,不能謂之假,原因也在此,生、老、病、死,就是讓人類眾生能有實質經驗累積,形成種種因緣牽連組合,能謂之假否?人生若不經由此世磨練改造,又該如何能轉化業因?

 

各人業因不同,所生長之外緣也不盡相同,個人先天「含因」起頭皆是相同;然降生於人世間,經過累世考磨,每個人所具足經驗與智慧,也就會各不相同。所結因緣之善惡,成就不同累世

 

現今修行,可謂福澤所致,若能修持自己自性成長超越,即能回歸「無極聖境」,眾生皆盼能歸返,但皆不知歸返條件,又該如何?修子雖明白修持目標,但卻無經驗,故將種種不良之脾氣帶入宗教,形成負面作用,也就甚難超越。

 

往往走了一大段冤枉路,到頭來能真正回歸者寥寥無幾,真令 上蒼感到無可奈何,修真目的,就是提昇本性彰顯,佛性闡揚,自性顯露,方能同天地宇宙合而為一,即是一真法界,萬物即我,我即萬物。

 

宇宙天地之心,必在此世彰顯,而非寄望來世。不知眾生能否把握當下?若在現世不能改變當下種種作為,而寄望來生是謂不可能;「修真」目的,必要能彰顯各人清淨無為之本性。

 

當下若無法改變自己,此生來做什麼?下世又來做什麼?為何生生世世不斷輪迴?眾生能明瞭否?甚難的!修者是改變不良秉性,以天性行事;「真者」是實實在在之行為。修真即是回歸原始初心,赤子之心,天真無邪

 

不能回歸於無私無我之赤子心,想要能同宇宙天地合而為一,實謂之不可能的!因此修持者,即是真真實實行持,而不是走一大圈,仍不明修真之原意,還造下批評他教的口業,而遭逢種種橫逆阻擋及考磨。

 

也就不一定可達至提昇超越,故修行就是要圓滿一切宇宙萬有,人法地,地法天,天法道,道法自然,自然即是宇宙。即無極虛空之心;人道、地道、天道皆圓圓滿滿,即是修行真實之境地,即能回歸有望。


宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2020