• RSS订阅 加入收藏  设为首页
白陽法藏

天運氣數

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:834   评论:0

天運


時者, 天意所在之流行。運者, 法脈薪傳以道開。劫者, 存亡導因所趨向。數者, 因果定業之緣熟。故, 天意不明, 時去則數可奪理。 法脈絲絕, 運窮則劫難俱興。數者無常, 為理則常, 以常而克無常,順天可也, 以無常而欲達常者, 逆天是矣。


宗教道場不能救劫, 王道不興, 霸權之數也, 大德不敦, 假仁私惠與焉。 在此皆落無常之道。外功有馀, 內功不足, 化劫失效, 怨戾激增。所以故,對天命宜知敬畏、對天意宜知遵從、對天時宜知視透、對天運宜知把握、對天象宜知善觀。


天心天意要應天時道運, 推動種種活動。法會班會做進修學習, 此過程要配合組合或是分部, 拆組,都能夠很平順號招大眾議策構程。


氣數


氣者陰陽, 數者消長, 氣數者乃因果定業之緣熟所形成。天地氣數是多變化的,世界的氣數是多重化的,白陽應運是多元化的。非德性不能救劫, 非劫不能興上蒼之德, 而修士任在救世劫, 命在立淨土。


時有順逆窮通, 必克己奉天以扭數。 民有善惡邪正, 為俱德俱誠以化之。元會生滅有時, 而時不盡, 世局興衰乃勢, 其勢循環, 凡所見戾氣變象, 非謂天時, 實乃氣數。


天之時, 隨理而運, 不同世勢遷流, 氣生數, 始順終逆, 源于人心做孽。謀事合理, 以順于時, 即天人一貫, 渾然天時之本來真相, 絕非氣數所生殺所控。心有何物, 世有何數, 不轉心而欲轉數, 幾不為數所殺。


故論之氣兆流數, 莫如證之存心正邪也。天有生殺之權, 理有克數之功, 蓋克化此心, 則能克化此數, 革正此念, 則能革正此劫。 其微不慎,即宗教道場逐亂, 聖務逐危, 天命逐亡矣。


相关文章
本类更新
本类推荐
本类排行

宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2020